Kontakt

Čajakova 5

  • kancelária, plocha 34,1 m2 , situovaná na prízemí.

 

 

 

 

 

od 01.07.2010

  • kancelária, plocha 34,1 m2 , situovaná na prízemí.
  • kancelárie, plocha 32,4 m2, 2 vzájomne prepojené miestnosti 9,9 m2 + 22,5 m2, situovaná na 1. poschodí.
  • kancelária, plocha 32,4 m2 , situovaná na 1. poschodí. 
  • kancelária, plocha 10,8 m2 , situovaná na 1. poschodí. 
  • kancelárie, plocha 32,8 m2, 2 vzájomne prepojené miestnosti 10,3 m2 + 22,5 m2, situovaná na 2. poschodí.

 

 

Kuzmányho 57

  • kancelária, plocha 25,6 m2 , situovaná na 2. poschodí.

 

 

 

 

 

od 01.07.2010

  • kancelária, plocha 15,8 m2 , situovaná na 2. poschodí.